Inżynier/ka Projektu

Wielkopolskie, Poland (Hybrid)
Zakres obowiązków
 • przygotowanie założeń koncepcyjnych dla projektów linii technologicznych
 • opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej, powykonawczej – modele 3D, rysunki 2D, schematy technologiczne
 • dobór i specyfikacja urządzeń, armatury itp.
 • opracowanie harmonogramów prac i przydzielanie zadań
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji projektowej
 • nadzorowanie przebiegu wykonywanych działań
 • udział w montażu i uruchomieniach realizowanych instalacji
 • planowanie budżetu i tworzenie kosztorysu
 • ocena efektów prac i wprowadzanie ewentualnych poprawek
 • udział w przygotowywaniu ofert dla potencjalnych klientów
 • prowadzenie spotkań z kontrahentami
Wymagania
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, inżynieria procesowa, mechatronika
 • doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji projektów instalacji technologicznych dla przemysłu spożywczego i chemicznego
 • znajomość oprogramowania Autocad, Autodesk Inventor, Navisworks
 • wysokie kompetencje interpersonalne
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania
 • wysoka kultura osobista
 • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B