Układ przyjęcia i mieszania produktów detergentowych

Kompleksowy układ do rozładunku, naważania, mieszania i przekazywania surowców na układy konfekcjonujące. Układ do rozładunku surowców płynnych, przygotowania mieszaniny wg receptury, mieszania składników płynnych z dodatkiem surowców sypkich wyposażony w dedykowaną instalację grzania i chłodzenia mieszalników, instalacja odbioru produktu z mieszalników i transferu na zbiorniki buforowe przed rozlewem do opakowań detalicznych. Wprowadzenie programu automatycznego mycia mieszalników. Układ wyposażony w windę do podawania surowców sypkich do miejsca dozowania.

Efekt - zakres - korzyści

 1. Zwiększenie wydajności procesowej dzięki automatyzacji pompowania i naważania surowców.

 2. Zwiększenie elastyczności możliwości produkcji różnych produktów.

 3. Zmniejszenie czasu trwania cyklu produkcyjnego.

 4. Zwiększenie kontroli prowadzenia procesu oraz jakości produktu.

 5. Implementacja systemu dozowania półproduktów.

 6. Zwiększenie dokładności dozowania, zmniejszenie strat podczas produkcji.

 7. Zmniejszenie czasów przezbrojeń.

Rozwiązania techniczne

 1. Układ rozładunku oparty o pompy membranowe.

 2. Układy naważające.

 3. Program sterujący z możliwością wprowadzania receptur.

 4. Dedykowany układ grzewczy oparty na wymienniku pary.

 5. Panel sterujący z możliwością wprowadzania receptur i kontroli przebiegu procesu.

Poznaj szczegóły naszej oferty

Skontaktuj się z Działem Obsługi Inwestycji - DOI w WiZARTEC , dowiedz się więcej lub po prostu umów się na spotkanie.

Kontakt