System zasilania mikserów procesowych na linii produkcji karmy dla zwierząt

Układ dozowania surowców płynnych do 13 składników na podstawie wprowadzanych receptur, mieszanie wstępne naważanego koncentratu, mieszanie roztwarzania koncentratu z surowcami masowymi i mieszania finalnego produktu, układ transportu gotowego produktu na linie konfekcjonujące.

Efekt - zakres - korzyści

  1. Automatyzacja układu.

  2. Zwiększenie wydajności układu.

  3. Zwiększenie różnorodności wachlarza produktowego.

  4. Poprawa standardów prowadzenia procesu.

  5. Kompaktowy układ pozwalający skoncentrować produkcję na małym obszarze.

Rozwiązania techniczne

  1. Pompy membranowe do rozładunku surowców.

  2. Pompy wirowe mieszające i transportujące produkt gotowy na linie konfekcjonujące.

  3. Panel sterujący z możliwością wprowadzania receptur i kontroli przebiegu procesu.

Poznaj szczegóły naszej oferty

Skontaktuj się z Działem Obsługi Inwestycji - DOI w WiZARTEC , dowiedz się więcej lub po prostu umów się na spotkanie.

Kontakt