Oferta

Sprawdź co W i Z A R T E C może dla Ciebie zrobić. Każde wyzwanie rozwiązujemy kreatywnie, skutecznie oraz w pełni odpowiedzialnie.

Pracujemy w systemie

ZBUDUJ - ULEPSZ - ZINTEGRUJ​

Oferujemy zarządzanie pełnym projektem inwestycyjnym w zakresie:

 • kompletne linie produkcyjne,
 • moduły/gniazda produkcyjne,
 • maszyny specjalne,
 • automatyzacja.

Pełen proces inwestycyjny zwinnie i skutecznie przeprowadzamy przez kolejne etapy, jesteś bezpieczny na każdym kroku:

01.

Konsultujemy

Najważniejszy i najbardziej odpowiedzialny etap współpracy. Na tym etapie rozpoznajemy potrzeby naszych partnerów, przygotowujemy studium wykonalności, wykonujemy analizy techniczno-finansowe oraz optymalizujemy procesy. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możesz nam zaufać.

Oferta obejmuje konsultacje w zakresie:

 • prowadzenia inwestycji,
 • doboru rozwiązań technicznych oraz modelu prowadzenia produkcji,
 • optymalizacji procesów technologicznych,
 • doboru dostawców oraz best cost sourcing studies,
 • projektowania oraz modelowania układów procesowych,
 • obsługi projektów technicznych.
02.

Planujemy inwestycje

Modelujemy cały proces prowadzenia inwestycji. Powstaje plan zarządzania projektem, określamy kamienie milowe, szacujemy ryzyka, optymalizujemy życie procesu inwestycyjnego.

Przygotowujemy inwestycje pod kątem:

 • studium wykonalności,
 • analiz techniczno-finansowych,
 • projektów technicznych,
 • harmonogramów oraz deadlinów,
 • najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań i technologii,
 • dostępności wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej,
 • kompleksowej obsługi budów i instalacji.
03.

Projektujemy

Kreatywnie i zwinnie przenosimy koncepcję do wizualnej formy przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych technologii projektowania cyfrowego. Procesy technologiczne zaczynają nabierać rzeczywistej formy.

Mówiąc projektujemy, myślimy o kompleksowych  projektach:

 • koncepcyjnych inwestycji,
 • na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę,
 • z branży mechanicznej,
 • technologicznych pełnych zakładów procesowych,
 • linii technologicznych,
 • modelowaniu 3D oraz symulacjach pracy systemów,
 • specyfikacjach technicznych oraz obliczeniach inżynierskich,
 • doborze urządzeń oraz optymalizacji parametrów pracy,
 • opracowywaniu dokumentacji zintegrowanych układów technologicznych,
 • dokumentacji powykonawczej, uruchomieniowej, obsługowej.
04.

Prowadzimy projekty

Zarządzamy projektem zgodnie z PMI oraz Prince2,  opracowujemy dokumentację, znajdziesz tu wszystko czego potrzebujesz aby utrzymać i rozwijać w przyszłości swój zakład produkcyjny.

Opiekujemy się Twoją inwestycją przez cały okres jej trwania. Dbamy o bezpieczeństwo, jakość, terminy i budżet zadania projektowego. Dzięki naszemu zespołowi możesz spać spokojnie.

Prowadząc projekty głównie skupiamy się na:

 • kontroli bezpieczeństwa prowadzenia inwestycji,
 • analizie, kontroli oraz dynamicznym zarządzaniu ryzykiem,
 • dbaniu o realizację inwestycji według założonego budżetu,
 • realizacji projektu zgodnie z harmonogramem,
 • doborze właściwych dostawców i wykonawców,
 • kompleksowej obsłudze inwestycji,
 • nadzorze inwestorskim i autorskim,
 • koordynacji międzybranżowe,
 • sprawnym i bezproblemowych uruchomieniu oraz przekazaniu do eksploatacji.
05.

Koordynujemy + integrujemy

Zarządzamy zamówieniami oraz logistyką dostaw, tak aby integracja i FATy przebiegały zgodnie z harmonogramem.

Integrujemy i Koordynujemy takie procesy jak:

 • dobór urządzeń technologicznych,
 • zamówienia układów, urządzeń i systemów procesowych,
 • optymalizacja zakładanych przez Klienta rozwiązań pod kątem finansowym i czasowym,
 • projekty technologiczne w wielopłaszczyznowej współpracy międzybranżowej,
 • kontrola wykonania i prefabrykacji urządzeń i instalacji procesowych,
 • kontrola zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacjami,
 • kontrola zgodności ze standardami Klienta,
 • montaż układów technologicznych,
 • dostosowanie układów mechanicznych do systemów sterowania,
 • uruchomienia, rozruchy, optymalizacje orz kwalifikacje linii.
06.

Uruchamiamy + szkolimy

Kluczowy moment, kiedy wszystko nabiera znaczenia, Procesy działają zgodnie z planem i zaczynasz planować już kolejną inwestycję.

Kluczowy moment przekazania inwestycji Klientowi, kiedy wszystko nabiera znaczenia, dla nas nie jest końcem drogi. Kiedy procesy działają zgodnie z planem i zaczynasz planować już kolejną inwestycję, my wciąż dbamy o wsparcie Twojego biznesu

Obsługa poinwestycyjna opiera się o:

 • szkolenia dla działów operacyjnych oraz inżynierskich,
 • wsparcie działów utrzymania ruchu,
 • modyfikacje funkcjonalne układów technologicznych,
 • analizy zwiększenia wydajności linii,
 • analizy dostosowania linii do zmienności produktu oraz produkcji,
 • symulacje rozbudów oraz zmian technicznych.