Preengineering - weryfikacja i planowanie procesu projektowego

Bardzo często spotykamy się, że nasi klienci nie mają świadomości o istnieniu takiej usługi zewnętrznej jak preengineering. Czym on w ogóle jest, dla kogo, czy warto lub kiedy skorzystać? Poniżej zestawiamy krótkie wyjaśnienie oraz powody dlaczego warto wdrożyć preengineering. Dla jasności wskazaliśmy również czym ten proces nie jest.

To proces, w którym analizujemy i planujemy projekt jeszcze przed jego rozpoczęciem. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie potencjalnych problemów i wyzwań oraz opracowanie skutecznych strategii ich rozwiązania.

Kluczowe powody, dla których warto skorzystać z usług preengineeringu:

> Minimalizacja ryzyka:

Preengineering pozwala zidentyfikować potencjalne problemy i ryzyka na wczesnym etapie projektu, co umożliwia ich rozwiązanie jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem realizacji. Dzięki temu firma unika nieprzewidzianych opóźnień i dodatkowych kosztów.

> Optymalizacja procesów:

Poprzez analizę i planowanie procesów produkcji czy działania, preengineering umożliwia identyfikację obszarów, które można zoptymalizować lub usprawnić. W rezultacie firma może osiągnąć większą wydajność i efektywność operacyjną.

> Zwiększenie innowacyjności:

Dzięki preengineeringowi firmy mają możliwość eksperymentowania z różnymi rozwiązaniami i technologiami jeszcze przed faktycznym wdrożeniem projektu. To pozwala na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przynieść znaczącą przewagę konkurencyjną.

> Skrócenie czasu realizacji:

Planowanie i analiza projektu na etapie preengineeringu umożliwia lepsze przygotowanie do jego realizacji. Dzięki temu proces wykonawczy może przebiegać szybciej i sprawniej, co skraca czas potrzebny na dostarczenie finalnego produktu lub usługi.

Usługi preengineeringu nie tylko pomagają unikać nieprzewidzianych problemów i ograniczyć ryzyko, ale również pozwalają na lepsze wykorzystanie zasobów, zwiększenie innowacyjności oraz skrócenie czasu realizacji projektów. Dla każdej organizacji, która dąży do osiągnięcia sukcesu na dzisiejszym konkurencyjnym rynku, preengineering jest nieodłącznym elementem strategii biznesowej. Usługa ta wspiera zarząd do podejmowania odpowiednich decyzji w zakresie kierunków inwestycji celem najlepszej optymalizacji i wydajności.

Preengineering nie jest tożsamy z pełnoprawnym inżynieringiem ani z finalnym etapem projektowania. Oto kilka aspektów, które wyjaśniają, czym preengineering na pewno nie jest:

> Finalnym projektem:

Preengineering nie kończy się dostarczeniem ostatecznego projektu czy rozwiązaniem. Jest to raczej początkowy etap procesu projektowania, w którym identyfikowane są potrzeby klienta, analizowane są wymagania i opracowywane są wstępne koncepcje.

> Wypożyczeniem/wynajęciem zewnętrznego inżyniera:

Nie jest to usługa gdzie inżynier zewnętrzny analizuje mały obszar. Jest to raczej analiza i weryfikacja potrzeb/problemu z kilku pespektyw.

> Rozwiązaniem na konkretny problem:

Chociaż preengineering może pomóc zidentyfikować potencjalne problemy i wyzwania, nie jest ono jednoznacznie rozwiązaniem na te problemy. Jest to raczej proces, który pomaga zrozumieć kontekst i przygotować grunt pod dalsze działania projektowe. Może wskazać, że założony kierunek nie jest odpowiedni jak i zweryfikować wąskie gardła w istniejącej instalacji oszczędzając przy tym koszty związane z nowymi pozornie niezbędnymi inwestycjami.


Podsumowując, preengineering nie jest finalnym projektem, wypożyczeniem/wynajęciem zewnętrznego inżyniera, rozwiązaniem na konkretny problem. Jest to raczej wstępny etap procesu projektowego, który pomaga ustalić podstawowe założenia i cele projektu oraz przygotować grunt pod dalsze działania projektowe.

 

Dla kogo przeznaczony jest preengineering (preinżyniering)?

Preengineering będzie stanowił konkretną wartość w zasadzie dla wszystkich organizacji produkcyjnych, niezależnie od wielkości, którym zależy na świadomym realizacji inwestycji. Warto natomiast wyszczegółowić konkretne sytuacje, w których szczególnie okaże się przydatny i wymierny. Obserwujemy rosnącą świadomość istoty preengineeringu wśród przedsiębiorstw produkcyjnych. Jednakże dla ułatwienia wyobrażenia i chęci podjęcia właściwej decyzji czy moja organizacja i dana sytuacja wymagają preengineeringu przedstawiamy kilka sytuacji:

> Firma, która do tej pory nigdy nie realizowała danego typu inwestycji.

W związku z tym rośnie ryzyko niewłaściwej oceny napływających ofert. Przed rozpoczęciem procesu zbierania ofert, warto zlecić preengineering. Dzięki temu zobaczysz pełen obraz potencjalnej wartości inwestycji, uzyskasz prawidłową dokumentację dla stworzenia zapytania oraz usprawnisz i ujednolicisz porównywanie dostawców.

> Optymalizacja istniejących procesów produkcyjnych

Firma chciałaby zwiększyć wydajność produkcji bądź usprawnić bieżący proces produkcyjny. Preengineering pozwoli na wnikliwą weryfikację używanej technologii pod kątem jej rzeczywistego potencjału. Określona zostanie właściwa proporcja pomiędzy poziomem kosztów, a zakładanymi wynikami. Wyznaczone zostaną konkretne obszary możliwych do osiągnięcia i opłacalnych optymalizacji technologicznych.

> Analiza ryzyka

Na poziomie wstępnej koncepcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac preengineering pozwala na identyfikację konkretnych i realnych zagrożeń oraz określenie wszystkich wyzwań związanych z projektem i ustaleniem strategii zarządzania.

> Wdrażanie nowych technologii

W tym przypadku preengineering umożliwia efektywny przegląd i porównanie oraz precyzyjną ocenę różnych technologii osiągalnych na rynku. Wszystko profilowane pod kątem najlepszego dopasowania do potrzeb i możliwości w ustalonym zestawie celów biznesowych klienta.

> Rozwój produktu


Sytuacja, w której firma po przeprowadzeniu badań rynkowych i weryfikacji wymagań i potrzeb klientów rozpoczyna pracę nad koncepcją nowych produktów w ofercie, wstępna analiza techniczna i ekonomiczna wskazuje na konieczność dostosowania lub zaprojektowania nowych rozwiązań technologicznych, aby sprostać potrzebom rynku. To moment najwłaściwszy dla wykorzystania pełnych możliwości preengineering. Zweryfikowana zostanie koncepcja produktu, pod kątem dostępności oraz opłacalności technologicznej, dalsze etapy rozwojowe będą świadome i uzasadnione, oparte o zminimalizowane ryzyko.

 

Sprawdź ofertę preengineeringu

Przygotuj i prześlij poniższe informacje, a w ciągu 48h wrócimy z informacjami.

  1. Opis sytuacji , w której  pojawia się potrzeba preengineeringu

  2. Wstępna dokumentacja techniczna (jeśli już jakaś istnieje).

  3. Czas operacyjny na przeprowadzenie działań weryfikacyjnych.

handel@wizartec.com